Varför C

Cpartner fick namnet i första hand därför att coaching börjar på bokstaven C. Vid närmare eftertanke börjar nästan ”alla ord” som kan förknippas med min verksamhet på C; change, contribution, culture …