HR-tjänster

Hyr mig som interim HR-resurs så utför jag det operativa arbetet åt er. Jag har lång, bred och djup HR-erfarenhet, erbjuder kvalificerat HR-stöd på hel- eller deltid, hos dig eller på distans, operativt eller strategiskt.

HR-interim
Det finns en uppsjö olika anledningar till att temporärt ta hjälp av en HR-konsult:

  • omorganisation; ni behöver fokusera på andra åtgärder
  • ni söker spetskompetens eller massrekryterar
  • ni inför till exempel nya HR-processer
  • ersättare rent operativt vid frånvaro/ledighet
  • för att förebygga ohälsa, onödig frånvaro och maskning
  • för att upprätta en mångfaldsplan; straffbart att inte ha en

Då finns jag här; personlig, pragmatisk, flexibel och oftast mer kompetent än de riktigt stora.

HR-abonnemang
En smart HR lösning för primärt små och medelstora bolag som har tillfälliga behov av HR stöd. Vi startar med en kostnadsfri grundläggande HR-kartläggning och analys av er verksamhet, en sk klimat-och resultatundersökning.

HR-insatser
Jag analyserar, sätter upp strategier, handlingsplaner, ger råd och rekommendationer inför till exempel en organisationsförändring. Ni använder mig som underkonsult för direkt kunskapsöverföring. Hjälp med förhandlingar och att bygga goda relationer med fackliga organisationer. Jag har också erfarenhet av att ingå i advisory boards och styrelser.

Rekrytering/avvecklingsstöd
Jag hjälper till med hela eller delar av rekryteringsuppdrag. Jag person-och platsbedömer era kandidater utifrån syftet att komplettera er expertis och affär. Jag tar projektuppdrag av ”right sizing”, avvecklingskaraktär men även  enskilda omställnings- och upp­säg­nings­fall. I samband med detta borgar jag för och säkerställer att av­veck­lings­upp­drag och upp­säg­ningar blir till lyckade bestående win-win situationer och relationer (professionell exit management).