Ledarskap

Har ni en uttalad ledarskapsstrategi?
Följer du själv 3I* som ledare?

Jag hjälper er att:

  • utvärdera, utmana, utveckla, utbilda er organisations ledare
  • planera, designa, genomföra och följa upp ledarskapssatsningar/utbildningar
  • gå från A till B vad gäller er ledarskapskultur (förändringsresa/process)
  • genomföra ledarskapsskiften
  • genomför öppna och företagsanpassade ledarutbildningsprogram

________________________________
*) Informera, involvera och inspirera