Konsultprofil

Per ”Pelle” Hamström har arbetat fokuserat med ledarutveckling sedan 1991.
Han har planerat, designat, genomfört och följt upp mycket uppskattade ledarprogram.
I den coachande kursledarrollen uppskattas han för sitt jordnära, konkreta, motiverande och inspirerande sätt. Pelle använder sitt kunnande på ett engagerande vis och skapar ett starkt förtroende bland såväl nytillsatta chefer som till erfarna seniora ledare.

I alla ledarutvcklingsinsatser Pelle är med i, så strävar han efter att förstärka Jaget-Laget-och Bolagets dimensioner genom att motivera deltagarna till att tänka och agera utanför ”boxen”.

Vanliga inslag handlar om att utveckla förmågan att formulera och uppfylla gemensamma mål, motivera fram bättre prestationer, stärka teamsamverkan och kommunikation, roll och ansvar, hantera konflikter och utveckla sunda värdeskapande bolagskulturer.

Pelle är också ansedd som en mycket uppskattad coach för ledare, medarbetare och grupper.

Pelle har studerat organisation, ledarskap och administration vid Göteborgs Universitet (fil.kand) samt genomgått Management Institutet i Lunds (MiL) internationella personalchefsutbildning.
Vidare har han flertalet professionella certifieringar och licenser avseende ledarskapsutveckling, samtalsteknik, coaching, konflikthantering, gruppdynamik, processarbete, personanalys, vision-värderingar-kulturutveckling till exempel KBT, ICC, CTT 1-2, The Human Element och förtroendefullt samarbete, Verksamhetsutveckling, Myers-Briggs Type Indicator®, JTI, DISC, STiL, 360°, 16 PF…

Med arbetserfarenhet som personalchef på Volvo och Broströms samt gruppchef från Statligt verk har han förståelse för chefsrollen både från privat och offentlig verksamhet. Pelle är styrelseledamot i INSIKTer.nu och driver egna bolaget Cpartner AB.

Exempel på kunder:  Castra Group AB, Gryaab, Thörnströms KöK, Volvo, Preem, Technogarden, Uppsala Akademiska Sjukhus, PLUS kompetens, B3IT, Dina Försäkringar AB …